ព្រឹត្តិការណ៏

 កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែ វ័តធឺអូ ជូនអង្កការមិត្តសំលាញ់ 

សព្វថ្ងៃនេះ វ័តធឺអូ ជួយកុមារ នៅអង្កការ មិត្តសំលាញ់ ដែលជា អង្គការ​ ក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ទី6 ក្រុមការងារ របស់ក្រុមហ៊ុន បានចែកចាយ អំណោយ ដល់កុមារកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុន​ វ័តធឺ អូ បានចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​ វ័តធឺ អូ បានចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ គាំទ្រការផលិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេស។


ក្រុមហ៊ុន យ៉ាគូម៉ូ បានឧបត្ថម្ភដល់និស្សិតក្នុង CJCC

ក្រុមហ៊ុន យ៉ាគូម៉ូ បានឧបត្ថម្ភដល់និស្សិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដើម្បីចែក រំលែកគន្លឹះនៃ​ ការប្រកួតប្រជែង និស្សិតឆ្នើម នៅក្នុង ស៊ីជេស៊ីស៊ី ។ យ៉ាគូម៉ូខូអិលធីឌីសូមជូនពរ ប្អូនៗទំពាំងស្នងឬស្សី ដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង។


កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន ទឹករ៉ែ  វ័តធឺអូ ជូនដល់កុមារទុរគ្គត


ជាថ្មីម្តងទៀតក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែធម្មជាតិ វ័តធឺ អូ បានជួយឧបត្ថមទឹកដល់កុមារទុរគ្គតដល់អង្គការនិងមណ្ឌលកុមារកំព្រានានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ពេលនេះក្រុមការងារបានទៅដល់មណ្ឌលពន្លឺអនាគតកុមារ។ យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការចែករំលែកនិងជួយកុមារកម្ពុជាគ្រប់រូប !!!


កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែ វ័តធឺអូ ជូនអង្កការកុមារអរុណរះ

ក្រុមហ៊ុន​​ វ័តធឺអូ​ រួមចំណែកដល់ភូមិកុមារអារុណរះ។ យើងរីករាយនិងជួយដល់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់។


ក្រុមហ៊ុន វ័តធឺ អូ ទេសចរណ័ ទៅឆ្នេរអូរឈើទាល


វ័តធឺ អូ ទេសចរណ៍ទៅឆ្នេរអូរឈើទាលនិងឆ្នេរក្បាលឆាយ (ថ្ងៃទី 8 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015)


កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែ វ័តធឺអូ ជូនអង្កការគ្រួសារថ្មី


កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែ វ័តធឺ អូ ជូនអង្កការគ្រួសារថ្មី (មណ្ឌលសង្រ្គោះកុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់)